• Total Concejalas o Concejales a Elegir = 7
  • Concejalas o Concejales Nominales a Elegir = 5
  • Concejalas o Concejales Representación Indígena a Elegir = 0
  • Concejalas o Concejales Listas a Elegir = 2
  • Población General INE (al 31/07/2013) = 69.269
  •  Índice Poblacional = 13.854