Intervenidos en Ginecologia 4
Intervenidos en Otorrinolaringologia 7
Consultas en Otorrinolaringologia 35  

 

 

Intervenidos en Ginecologia 2
Intervenidos en Pediatria 14
Intervenidos en General 1
Consultas en Urologia 33
Consultas en Cirugia General 28
Consultas en Pediatria 12
Consultas en Gineco-Osterticia 18